Rethinking Rooftops @ Rotterdamse Dakendagen

Rotterdamse Daken Dagen

2 jun 2023
10:00 - 18:00 uur
Rotterdam

Rethinking Rooftops @ Rotterdamse Dakendagen

Op 2 juni 2023 organiseert de Rotterdam Dakendagen 'Rethinking Rooftops'. Een dag van kennisuitwisseling, met een focus op dakgebruik in de stedelijke omgeving. Internationale professionals uit architectuur, stedenbouw en de creatieve industrie komen in Rotterdam bijeen om samen de toekomst van stedelijke daken vorm te geven.

Op 2 juni 2023 organiseert de Rotterdam Dakendagen 'Rethinking Rooftops'. Een dag van kennisuitwisseling, met een focus op dakgebruik in de stedelijke omgeving. Internationale professionals uit architectuur, stedenbouw en de creatieve industrie komen in Rotterdam bijeen om samen de toekomst van stedelijke daken vorm te geven. 

Het jaarlijkse kennisprogramma van het festival heeft dit jaar een nieuwe naam gekregen, waarmee nog meer het onderzoekende karakter van de kennisdag wordt onderstreept wordt: samen de daken heruitvinden. Het Nationaal Dakenplan deelt deze missie en is dan ook goed vertegenwoordigd in het programma:

- Jan Henk Tigelaar geeft een workshop over de financiering van multifunctionele daken.

- Eveline Bronsdijk zet het op de Partnerdag gestarte gesprek over beleid voor energiedaken voort tijdens een workshop

- Ieke Benschop presenteert de herziene 'Facts en Values' - een helder document dat de cijfers, feiten én fabels over multifunctionele daken helder in kaart brengt. 

NDP Partners zijn om 10:00 welkom in Theater Zuidplein, waarna we een  wandeling maken over 'Bovenop Zuid' - zes voetbalvelden aan dakoppervlak dat door de Rotterdamse Dakendagen tot 'artsark' werd omgetoverd. Tussen 12:30 en 14:30 uur vinden workshops en excursies plaats en vanaf 14:30 uur volgt een plenair programma met internationale sprekers.

 Partners van het Nationaal Dakenplan krijgen 50% korting op hun toegangskaart en betalen geen 75€, maar €37,50. (Bij online registratie Nationaal Dakenplan als organisatie die je vertegenwoordigt opgeven). 

Communicatietoolkit

Download hier

Volg ons:

Privacy policy | © Nationaal Dakenplan 2022 | Cookie policy