Online Seminar Stimulerende Financiering

Online Seminar stimulerende financiering

28 sep 2023
12:00 - 13:30 uur
Online
route

Online Seminar Stimulerende Financiering

De potentie van onze daken wordt nog niet ten volle benut terwijl dit een belangrijke bijdrage kan leveren aan toekomstbestendige, leefbare steden. Het achterblijven van financiering is een van de redenen. Tijdens dit lunchseminar presenteert het Nationaal Dakenplan de voorlopige resultaten van haar studie naar 'Stimulerende financiering voor de daken'. Het doel van de studie is om samen met dakeigenaren en sleutelspelers rond de financiering een instrumentarium te ontwikkelen om tot meer vierkante meters multifunctionele daken te komen. Tijdens de lunchsessie behandelen we diverse potentiële oplossingen voor de verschillende vastgoedsectoren. Daarnaast horen we graag jullie suggesties en gaan we in op de vragen.

In een reeks online seminars praten de speerpunttrekkers van het Nationaal Dakenplan je bij over de stand van zaken. 

 In het lunchseminar van 28 september a.s. presenteren dakheld Jan Henk Tigelaar en Willem Fokke de voorlopige resultaten van hun studie naar 'Stimulerende financiering voor de daken'. 

Het doel van de studie is om samen met dakeigenaren en sleutelspelers rond de financiering een instrumentarium te ontwikkelen om tot meer vierkante meters multifunctionele daken te komen. Tijdens de lunchsessie hoor je meer over diverse potentiële oplossingen voor de verschillende vastgoedsectoren. Uiteraard is er voldoende ruimte voor suggesties en vragen. 

Volg ons:

Privacy policy | © Nationaal Dakenplan 2022 | Cookie policy