Online Seminar 2 - 2023

Online Lunch Seminar - voor woningcorporaties

17 mei 2023
12:00 - 13:00 uur
Online
route

Online Seminar 2 - 2023

Op woensdag 17 mei van 12 uur tot 13 uur hebben we twee sprekers die hun ervaringen delen met het creëren van duurzame daken. Marco van Dijk van Jutphaas Wonen Nieuwegein, vertelt welke projecten hij heeft gerealiseerd met groen en zonnepanelen op de daken. Hij gaat in op de lessen die hij heeft geleerd uit deze (twee verschillende) projecten en vooral ook op de financiering van deze projecten. De tweede spreker is Janneke Zomer - de Cort van KnaapenGroep. Zij vertelt over hun concept het slimme groene dak ROEF. Dit is een concept waarin isolatie, groen, zonnepanelen en nestkastjes samen komen, op een zadeldak. We hopen middels dit online lunchwebinar inspiratie te bieden aan woningcorporaties om ook aan de slag te gaan met verduurzaming van de daken. Op basis van reacties en vragen voor verdieping zullen we vervolgbijeenkomsten vormgeven.

Communicatietoolkit

Download hier

Volg ons:

Privacy policy | © Nationaal Dakenplan 2022 | Cookie policy