Verankering in Beleid

Speerpunt 3

Regionaal & lokaal beleid

Centraal in speerpunt 3 staat de vraag hoe multifunctionele daken beter in beleid verankerd kunnen worden. Voor beleidsverankering op lokaal en regionaal niveau vormen de gemeenten, waterschappen en provincies die deelnemen aan het Nationaal Daken Plan een Community of Practice. Hierin wisselen ze hun ervaringen uit met verschillende beleidsinstrumenten. Ook werken ze aan een afwegingskader voor andere lokale overheden om te duiden welke dakfuncties het meest gewenst zijn in een bepaald gebied.

Werkgroepen en producten:

  1. Community of Practice: online tool voor decentrale overheden, met o.a. afwegingskader, best practices, hulpmiddelen voor beleidsverankering

Gericht op:

  • Gemeenten, waterschappen en provincies

Landelijk beleid

Beleidsverankering van multifunctionele daken is ook op nationaal niveau van belang. Hierbij gaat het vooral om het identificeren van knelpunten of gemiste kansen in landelijk beleid. Deze worden door het Nationaal Daken Plan geagendeerd bij de desbetreffende departementen. In samenspraak met hen worden knelpunten in het landelijk beleid zo effectief mogelijk aangepakt en onbenutte kansen verzilverd.

Werkgroepen en producten:

  1. Werkgroep stimulerend landelijk beleid: jaarlijkse position paper

Gericht op:

  • Rijksoverheid