Bekwame Vakmensen en Innovatie

Speerpunt 4

Via speerpunt 4 zorgen we ervoor dat multifunctionele daken beter en meer in de verschillende onderwijscurricula en onderzoeksprogramma’s terugkomen. Dit doen we in samenwerking met kennisinstellingen (onderwijs en onderzoek). We zoeken nadrukkelijk ook de verbinding tussen verschillende niveaus (MBO, HBO, WO, bijscholing) en vakgebieden (gezondheid, openbare ruimte, natuur en biodiversiteit, klimaat, sociale domein, bouw, energie).  We streven ernaar nieuwe samenwerking tussen mensen, opleidingen en organisaties tot stand te brengen. Ons doel is dat afgestudeerde dakdeskundigen snel hun kennis en kunde op het dak kunnen toepassen en dat innovaties sneller hun weg naar de markt vinden.

Werkgroepen en producten:

  1. Werkgroep Bekwame Vakmensen en Innovatie: Overzicht bestaande kennisinfrastructuur, actieprogramma’s rondom onderwijs en innovatie

Gericht op:

  • Kennisinstellingen, onderwijs en onderzoek
  • (Tuin)Architecten, constructeurs, bouwers, installateurs en leveranciers
  • Banken en verzekeraars
  • NGO’s, natuurorganisaties en burgerinitiatieven
  • Gemeenten, waterschappen en provincies
  • Rijksoverheid