Over ons

Het Nationaal Daken Plan is een coalitie van partners die het potentieel van het dak willen benutten voor
opgaven als klimaatadaptatie, verstedelijking en verdichting, duurzame energie, biodiversiteit, en gezondheid.
De partners van het Nationaal Daken Plan werkten eerder succesvol samen binnen de Green Deal Groene Daken (2014-2019).

Partners

De volgende partners vormen samen het Nationaal Daken Plan

  • Overheden: gemeenten Almere, Amsterdam, Den Haag, Enschede, Rotterdam, Tilburg en Utrecht; Waterschappen Aa en Maas; Amstel, Gooi en Vecht en De Dommel; Provincie Overijssel; Ministeries van Landbouw, Natuur en Voedeslkwaliteit (LNV), Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Infrastructuur en Waterstaat (IenW)
  • Bedrijven: idverde Advies B.V., Carlisle Construction Materials, IKO B.V., Matrixian Group, Nederlandse Dakdekkers Associatie, Optigrün Benelux, Sempergreen, Solarfields, Sweco, Triflex BV, Van der Tol Groep, ZinCo Benelux, Zoontjens International BV, Vulkatec, Sweco Geodata Consultancy

.

  • Koepelorganisaties: Stichting Groenkeur, Stichting Roof Update, VEBIDAK, VHG branchevereniging van ondernemers in het groen, Vereniging Bouwwerk Begroeners, Vereniging Bouwwerk Begroeners, VESP
  • Kennisorganisaties: Aeres Hogeschool, Amsterdam Rainproof, Het Groene Loket, Hogeschool PXL, ISSO, KNW Waternetwerk, Stichting Landschapsbeheer Zeeland, de Natuur en Milieufederaties, RDGA – Reinoud De Groene Architect, ROC Mondriaan, Rooftop Revolution, Stichting Onderzoek Scholekster, Stichting RIONED, STOWA, Vereniging GDO, VIBA-Expo, de Vlinderstichting, Vogelbescherming Nederland
  • Burgerinitiatieven: Grachten van Smaragd, Stichting Ulebelt

Bijdragen aan de opschaling van multifunctionele daken? Lees hier hoe je kunt deelnemen.

Bestuur

Tanja Klip-Martin

Voorzitter NDP

Eerste Kamerlid VVD

Friso Klapwijk

Bestuurslid brancheorganisatie VHG, penningmeester

Laura van Heeswijk

Strategisch adviseur en projectleider bij Provincie Overijssel

Dinand
Ekkel

Lector bij AERES Hogeschool Almere

Henk
Vlijm

Bestuurslid Vereniging Bouwwerk Begroeners

Irene Poortinga                        Roos de Jager
Projectmanager                       Communicatie