Deelnemen

Het Nationaal Daken Plan wil door kennisuitwisseling en krachtenbundeling het multifunctionele daklandschap verder ontwikkelen. Hiermee draagt het Nationaal Daken Plan bij aan klimaatadaptatie, energietransitie, biodiversiteit en gezondheid.

Deelnemen

Wij nodigen gemeenten, waterschappen, provincies, bedrijven, woningcorporaties, bouwers, maatschappelijke organisaties en burgerinitiatieven uit:

 • Sluit aan en benut samen met ons het dakenlandschap
 • Ontwikkel, test, deel en vermenigvuldig successen en ideeën binnen het Nationaal Daken Plan!

Wil je bijdragen aan de opschaling van multifunctionele daken? Nieuwe partners zijn welkom!

Wat deelname oplevert

 • Leren van de perspectieven en praktijkervaring van andere stakeholders rond multifunctionele daken
 • Innovaties en expertise delen met andere partners
 • Inzicht in de mogelijkheden voor opschaling
 • Gezamenlijke producten voor opschaling ontwikkelen, rond Mindset, Financiering, Beleid en Vakmensen & Innovatie
 • Krachten bundelen richting andere stakeholders
 • Zichtbaarheid van jouw activiteiten rond multifunctionele daken
 • Een enthousiast en actief netwerk met ruim 100 professionals strevend naar betere en meer multifunctionele daken in Nederland

Uw bijdrage

 • Open delen van kennis en ervaring
 • Bij voorkeur inhoudelijk bijdragen aan één van de negen werkgroepen
 • Ruimte bieden voor het experimenteren met de ontwikkelde opschalingsconcepten, voor zover relevant en mogelijk
 • Overheden en bedrijven dragen financieel bij aan kosten voor de procesbegeleiding

Geef via het contactformulier uw interesse door, en maak samen met ons het daklandschap multifunctioneler!