Geen categorie

Uniforme aanpak multifunctionele daken

Er is een toenemende vraag naar multifunctionele daken. Een ontwikkeling die wij als Nationaal Daken Plan natuurlijk toejuichen. Echter; we zien ook dat de kaders en regels onduidelijker worden en de gebruikte terminologie steeds diverser. Dit geeft verwarring en komt de kwaliteit en ontwikkeling van multifunctionele daken niet ten goede. Daarom initieert Vereniging Bouwwerk Begroeners …

Uniforme aanpak multifunctionele daken Lees verder »

NDP schrijft mee aan Nota ‘Groen in de Stad’

26 februari 2021 overhandigden Laura Bromet (GroenLinks) en Maurits von Martels (CDA) hun initiatiefnota “Initiatiefnota Groen in de stad” aan minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Een aantal partners van het Nationaal Daken Plan schreef mee aan de nota die pleit voor voldoende ruimte voor groen en natuur in stedelijke omgevingen. De Kamerleden stelden …

NDP schrijft mee aan Nota ‘Groen in de Stad’ Lees verder »

NDP reageert op Bbl

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken had een online consultatie uitstaan over het ‘besluit tot wijziging van het besluit bouwwerken leefomgeving in verband met het duurzaam gebruik van daken’. Sluitingsdatum van de consultatie was 5 februari 2021. Ter tafel lag een uitbreiding van de juridische mogelijkheden voor gemeente om industriële duurzame daken te stimuleren. Omdat wij …

NDP reageert op Bbl Lees verder »

Opinie: Optimale dakbedekking dankzij data

Opiniestuk door Matrixian Group: Het besef dat een dak meer is dan simpelweg ‘een dak boven je hoofd’ is inmiddels geland. Multifunctionele daken zijn populairder dan ooit. Een kanttekening is echter dat niet ieder dak geschikt is voor elk type invulling. De kunst is daarom om te achterhalen welke mogelijkheden er wél zijn en welke …

Opinie: Optimale dakbedekking dankzij data Lees verder »

Kick-off en werksessies speerpunten ​

Samen met ruim 50 partners beleefden we op 14 mei een feestelijke en online kick-off van het Nationaal Daken Plan (NDP)! Een fysieke bijeenkomst zat er vanwege coronatijd even niet in, maar vrijwel alle partners waren aanwezig tijdens de online kick-off! Het plan van aanpak voor het Nationaal Daken Plan 2020-2024 werd gepresenteerd door het …

Kick-off en werksessies speerpunten ​ Lees verder »